รายละเอียดกิจกรรม << ย้อนกลับ
วิทยากรให้ความรู้กับช่าง
คุณสุรศักดิ์ เจียมอยู่ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการและวิชาการ ของบริษัท ดีเอสเมท จำกัด ได้รับเชิญจากทางโครงการชีวอุปกรณ์การแพทย์ สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ให้เป็นวิทยากรเรื่องการซ่อมเครื่องมือแพทย์ใดยให้ความรู้กับช่างทั่วประเทศที่มาเข้ารับการอบรม ( โดยได้ถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์)


ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
 

Copyright@2017 Dsmet Group ,Co.,Ltd.