รายละเอียดกิจกรรม << ย้อนกลับ
DSMET PM Electrosurgical Unit
ช่างดำเนินงานบำรุงรักษาเครื่องจี้ด้วยไฟฟ้า พร้อมประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ป่วย ต่อผู้ปฏิบัติงานและต่อตัวเครื่องเอง ตามมาตรฐานของ ดีเอสเมท

 

Copyright@2017 Dsmet Group ,Co.,Ltd.