รายละเอียดกิจกรรม << ย้อนกลับ
X-Ray Calibrate.
DSMET สอบเทียบงานทางด้านรังสีเป็นอีกหนึ่งงานทาง DSMET ดำเนินงานอยู่ เพื่อตรวจสอบปริมาณรังสีที่ออกมาจากเครื่องว่ามีปริมาณตามที่ตั้งค่าไว้หรือไม่


X-Ray Cal.

Sensor

Meter Read

Report
 

Copyright@2017 Dsmet Group ,Co.,Ltd.