รายละเอียดกิจกรรม << ย้อนกลับ
Medical Devices Training...
ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอีกอย่างที่เรามอบให้อย่างเต็มที่คือการอบรม การบำรุงรักษาเครื่องมือทางหารแพทย์ การตรวจสอบค่าความเบี่ยงเบนของเครื่องมือ และการอ่านค่าใบCert.


 

Copyright@2017 Dsmet Group ,Co.,Ltd.