รายละเอียดข่าว << ย้อนกลับ
โปรแกรมบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์
บริษัทดีเอสเมทจำกัด ขอขอบพระคุณทีมบริหารโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ที่สนใจและให้โอกาสกับทางบริษัทฯได้นำเสนอโปรแกรมบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

 

Copyright@2017 Dsmet Group ,Co.,Ltd.