บริษัท จำหน่าย Accessories & Supply ต่างๆ

 
  บริการจัดหาอะไหล่ของอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
    BP Monitor
 
    Fetal Monitor
 
 
   Infant Warmer
 
   EKG Monitor Bedside
 
   Infant Incubator
 
 
   EKG Recorder
 
   Infusion Pump
 
   Electrosurgical Unit
 
   Syringe Pump
 
   Oxygen Sat Monitor
 
   Defibrillator
 
   Infant Monitor
 
 
   Gas Monitor
 
 
   Ultrasound
 
   X-ray
 
 
   Ventilator
 
 
 
 
 

Copyright@2017 Dsmet Group ,Co.,Ltd.