บริษัทให้บริการทางด้าน World Wide Medical Equipment Sales & Service
 
    ให้บริการติดตั้งระบบ Central Monitor อย่างครบวงจร ด้วยมาตรฐานสากล
 

 
    ให้บริการบำรุงรักษา บริการตรวจซ่อมเครื่องมือแพทย์

Nellcor OxiMax N-600x
BAXTER
Defibrillator
Puritan_bennett

เครื่องx-ray

Rentilator
 
 
 

Copyright@2017 Dsmet Group ,Co.,Ltd.